© כל הזכויות שמורות לעצמון - טיולים שזוכרים

"העולם הוא ספר ואלו שאינם מטיילים קוראים רק דף אחד"

אוגוסטינוס